Frakt från 59 kr | 2-6 dagars leveranstid

Sök
Stäng denna sökruta.

Ekologiskt kaffe

Vi älskar ekologiskt kaffe och visst ger det en godare eftersmak, eftersom man vet att det är odlat och hanterat på ett hållbart vis? Eftersom den ekologiskt certifierade kaffebonden enbart använder sig av naturligt baserad gödsel, så kan du vara säker på att ditt ekologiska kaffe inte bär spår av gifter och kemikalier. 

svinnräddaren_20

20,00 kr

Läs mer och beställ

Fördelarna med ekologiskt odlat kaffe

Det som definierar ekologiskt kaffe är att det är odlat utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel. Kemikalier och konstgödsel leder till ökade utsläpp av växthusgaser, och påverkar den biologiska mångfalden negativt. Därför behöver den ekologiske kaffebonden hitta andra sätt att tillföra naturlig skadedjursbekämpning och gödsling, som inte skadar miljön eller lämnar spår av gifter på kaffeplantan. Det räcker dock inte med att enbart använda naturliga bekämpningsmedel och gödsel, för att få sälja ett kaffe som ekologiskt, utan det krävs en ekologisk certifiering i alla led, för att kaffet ska få säljas som ekologiskt kaffe. Det innebär att allt kaffe som säljs och marknadsförs som ekologiskt måste gå igenom både kontroller och en certifieringsprocess. Allt för att konsumenten ska kunna lita på den ekologiska märkningen och att alla varor som bär loggan EU-ekologiskt verkligen är ekologiskt.

Noga kontrollerat ekologiskt kaffe

I praktiken innebär det att allt ekologiskt kaffe är kontrollerat i varje led av produktionen: hos kaffebonden, vid export och import och i varje steg i förädlingsprocessen. I och med de kontroller ekologiskt kaffe medför i alla led, finns det de som väljer att avstå från ekologisk produktion eftersom ökade tillsynskontroller kräver resurser i form av både tid och pengar. Genom en ökad efterfrågan på ekologiskt kaffe hoppas vi att fler kaffebönder som redan odlar enligt ekologiska principer även tar steget och ordnar med en certifiering. Kontroll i alla led är som sagt resurskrävande, men ack så viktigt för att vi verkligen ska kunna lita på den ekologiska märkningen, och faktiskt kunna göra medvetna val som konsument, även för matvaror och livsmedel som odlas långt ifrån kalla norden.

Certifierat ekologiskt kaffe

För oss på Nabo innebär det att vi är certifierade som en ekologisk producent, och därför utförs det löpande kontroller av vår verksamhet och hanteringen av vårt ekologiska kaffe. Det ställs höga krav på spårbarhet och dokumentation av vår hantering av det ekologiska kaffet, vilket vi tycker är bra! Vi känner oss stolta och trygga med att nå upp till kraven för ekologisk produktion och kan därför stolta sätta loggan EU-ekologiskt på vårt ekologiska kaffe. Genom vår ekologiska certifiering kan vi garantera att vårt ekologiska kaffe verkligen är ekologiskt, genom kontroll i alla led, från jord till bord. 

Varför ska jag välja ekologiskt kaffe?

Ekologiskt kaffe är noga kontrollerat i alla led och håller en fin kvalité. För dig som tycker att biologisk mångfald är viktigt är ekologiskt kaffe det självklara valet. Att välja ekologiskt är också ett sätt att bry sig om de som faktiskt odlat kaffet du dricker – de slipper hantera kemikalier och konstgödsel och har en bättre arbetsmiljö. Dessutom är ekologiskt kaffe oftast odlat i en naturlig växtmiljö, i skuggan av stora träd och i en lite mer otillgänglig terräng. Detta gör det förstås svårare och kräver mer resurser i form av mankraft för de som arbetar i kaffeodlingen, men det har stora vinster för den biologiska mångfalden, djurliv och vattendrag. Resultatet är ofta en kaffeodling som inte kräver samma typ av bevattning och näringstillförsel, eftersom en del av detta sker naturligt i växtmiljön. Konventionellt odlat kaffe är ofta en modifierad typ av kaffebuske som tål mer sol och växer på fält där man tagit ner skog och vegetation till fördel för kaffeodlingen. I den typen av kaffeodling kan man ofta skörda med maskiner och har mycket bevattning eftersom kaffebuskarna inte växer i naturlig skugga. Dessutom blir det inte en växtplats som gynnar biologisk mångfald, utan tvärtom. 

Ekologiskt kaffe i hög kvalitet som är bättre för miljön

I takt med att ekologiskt kaffe blir mer efterfrågat ställer det krav på att tillgången ska öka. Genom att välja ekologiskt kaffe kan du alltså, kopp för kopp, bidra till en ökad efterfrågan som i slutänden kanske gör att fler kaffebönder vill bli ekologiskt certifierade! De bönder som odlar ekologiskt kaffe får oftast bättre betalt – men det är inte bara kilopriset som spelar roll. Kaffebonden blir ofta mer motiverad att satsa på odlingen, när det finns en marknad av medvetna konsumenter att sälja till. Sammantaget innebär det ofta att kaffebonden blir mer medveten om kvalité och att optimera varje skörd, samt att minska svinnet i produktionen. Är du ute efter ett ekologiskt te så har vi ett stort utbud av det med!

Är ekologiskt kaffe bättre för miljön?

Kaffe är ett av fem livsmedel som Naturskyddsföreningen lyfter fram som viktiga att köpa ekologiskt. Enligt de undersökningar som Naturskyddsföreningen gjort, är odlingen av ekologiskt kaffe snällare mot miljön. Det beror på en rad olika saker, där att det inte används konstgödsel och kemikalier i odlingen förstås är en stor del. Frånvaron av de båda gör att fler insekter och andra djur som gör nytta trivs i de ekologiska kaffeodlingarna.

En annan orsak till att ekologiskt kaffe är bättre för miljön handlar om hur kaffeodlingen ser ut. Ekologiskt kaffe odlas ofta i plantage som skuggas av stora träd, som i sin tur fungerar som kolsänkor och därmed ger en positiv effekt på klimatet. En studie visar att ekologiskt kaffe bara släpper ut en tredjedel som mycket växthusgaser som konventionellt odlat kaffe. Bara en sån sak?

På frågan om ekologiskt kaffe är bättre för miljön så vill vi på Nabo svara: ja! Det är det. Att välja ekologiskt kaffe är bra på många vis, och ditt val av kaffe påverkar dig, klimatet och de som arbetar med kaffeodling, kanske mer än vad du kunde tro?

 

FAQ Ekologiskt kaffe

Vad är ekologiskt kaffe?

Ekologiskt kaffe kort sagt kaffe som odlats och producerats på det mest naturliga sättet, utan kemikalier, konstgödsel och besprutning.

Vad skiljer ekologiskt kaffe och konventionellt odlat kaffe?

Ekologiskt kaffe odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel och på ett sådant sätt att biologisk mångfald gynnas. Konventionellt odlat kaffe besprutas mot skadedjur och gödslas ofta med konstgödsel, samt att skog och naturlig vegetation ofta skövlas för att ge plats åt kaffeodlingen. Detta påverkar ekosystemet på platsen på ett negativt sätt, ofta sker även läckage av bekämpningsmedel och konstgödsel till närliggande vattendrag.

Är ekologiskt kaffe bättre för miljön?

Ja, en studie visar att ekologiskt kaffe bara släpper ut en tredjedel som mycket växthusgaser som konventionellt odlat kaffe (Källa: Naturskyddsföreningen). Dessutom gynnar ekologisk odling den biologiska mångfalden och står inte för några utsläpp av konstgödsel och bekämpningsmedel.

Varför ska jag välja ekologiskt kaffe?

Listan kan göras lång. Det korta svaret är att du genom att dricka ekologiskt kaffe bidrar till minskade miljöutsläpp och föroreningar i ursprungslandet, bidrar till biologisk mångfald, minskar koldioxidutsläppen från produktionen samt bidrar till att människorna som arbetar med kaffeodlingen får en bättre arbetsmiljö. Dessutom får du dricka ett kaffe som genomgått kontroller i alla led från jord till din kopp och inte minst: du får dricka ett kaffe utan spår av kemikalier.

Gör det skillnad om jag väljer ekologiskt kaffe?

Sverige är ett litet land och vår befolkning utgör bara en promille av världens befolkning. Dock dricker vi så mycket som en procent av den globala kaffeproduktionen! Därför gör ditt val skillnad. Kaffe odlas i låg- och mellaninkomstländer, och kaffet som odlas för svenskarnas räkning tar 100 000 hektar i anspråk. Det kaffe du väljer påverkar alltså natur, miljö och människor långt utanför Sveriges gränser. Ditt medvetna val gör skillnad! Dessutom gör det skillnad för kaffet i din kopp, som är fritt från rester av kemikalier.